Baanreglement

Baanreglement van TC Ready

Waarom een baanreglement ?

Binnen onze vereniging gelden regels en afspraken die er voor zijn om alle leden op
basis van gelijkwaardigheid in staat te stellen van de tennisbanen van TC Ready gebruik te maken.

Het afhangsysteem werkt als volgt:

Op het afhangbord wordt door alle gebruikers van een tennisbaan het lidmaatschapspasje

(voorzien van pasfoto)

opgehangen, tevens wordt de begintijd van het gebruik van de baan aangegeven.

Bij enkelspel worden 2 lidmaatschapspasjes op het afhangbord aangebracht, bij dubbelspel 4.

Attentie! Indien niet alle gebruikers van de baan hun geldig lidmaatschapspasje hebben ingehangen,

hebben andere leden (die wel in het bezit zijn van een geldig pasje) bij een volledige
bezetting van alle 5 banen
het recht om de betreffende leden te vragen de baan te verlaten.

De speeltijd bedraagt bij enkel of bij dubbelspel 30 minuten.

Als men van baan verandert, moet men 15 min. wachten .

Voor de tijdsbepaling is de klok op het afhangbord bepalend.

Doordeweek na 18.00 uur doet baan 5 niet meer mee in het afhangsysteem,

dit in verband met de ligging van de baan en de laagstaande zon.

Tijdens de les of competitiespelen kan men niet op de banen die hiervoor gebruikt worden .

Afhangen tijdens verlichting:

Vanaf het moment dat de verlichting aangaat, geldt het afhangsysteem alleen voor baan 1 en 2.
Ook pasje afhangen op het bord.
De mensen die van de andere banen komen, moeten dan eerst 15 min. wachten.

Bedankt voor uw medewerking.

Bestuur TC Ready